BJCP Biertypenlijst

biertype
stijlen
De Amerikaanse BJCP biertypenlijst in een Excel bestand.
Publicatiedatum

18 november 2019

Gewijzigd

1 mei 2022

De laatste versie van de BJCPbiertypenlijst is van december 2021. De wijzigingen zijn doorgevoerd in het hieronder vermelde csv bestand. De speciale bieren waarvoor geen technische kenmerken beschikbaar zijn (vanaf categorie 28) zijn hierin niet opgenomen.


De Amerikaanse BJCP (Beer Judge Certification Program) gebruikt bij haar keuringen een uitgebreide lijst met biertypen, de zogenaamde BJCP Style Guidelines. De laatste versie kun je downloaden via BJCP Style Guidelines.

Evenals voor de BKG lijst van het Bier Keurmeesters Gilde heb ik ook voor deze BJCP lijst de technische kenmerken van de biertypen in een gestructureerd csv bestand geplaatst welke je weer in verschillende applicaties, waaronder Excel, kunt inladen. De gebruikte variabelen zijn:

variabele gegevenstype toelichting
CategoryNo geheel getal Categorie nummer
CategoryName tekst Categorie
Style_id tekst BJCP stijl nummer
BeerStyle tekst Bier stijl
OGmin decimaal getal Begin SG, minimum
OGmax decimaal getal Begin SG, maximum
FGmin decimaal getal Eind SG, minimum
FGmax decimaal getal Eind SG, maximum
ABVmin decimaal getal Alcohol volumepercentage, minimum
ABVmax decimaal getal Alcohol volumepercentage, maximum
IBUmin geheel getal Bitterheid, minimum (IBU)
IBUmax geheel getal Bitterheid, maximum (IBU)
SRMmin geheel getal Kleur, minimum (SRM)
SRMmax geheel getal Kleur, maximum (SRM)

Toelichting

Het gegevensbestand bjcp_biertypen.csv kun je downloaden en in Excel inlezen. Maar fraaier en beter is het om deze via Power Query als een tabel in een Excel werkblad te laden. Het voordeel hiervan is dat wanneer het gegevensbestand gewijzigd of uitgebreid wordt, je de tabel in Excel met 1 druk op een knop kunt vernieuwen.

Voor Excel 2016 (365) werkt dit als volgt.

  1. Open een (nieuw) Excel bestand.
  2. Kies tab Gegevens > Van het web (groep Gegevens ophalen en transformeren)
  3. Vul de URL van het bestand in.
  4. Klik op OK.
  5. Klik op Laden.

De gegevens worden nu als een tabel in een nieuw Excel werkblad geplaatst. Hierna kun je de gegevens gebruiken voor analyses of voor een eigen brouwprogramma in Excel.

Om de gegevens te vernieuwen kies je: tab Gegevens > Alles vernieuwen (groep Query’s en verbindingen).